Všetko pre Vašu strechu

O nás

Moje meno je Zoltán Simonics, konateľ spoločnosti GARITEON, s.r.o.. Strechám som sa začal venovať pred 25 rokmi ako živnostník s troma ďalšími kolegami. V roku  2006 sme vyšli do Írska kde sme pôsobili rok a nadobudli ďalšie skúsenosti. Od roku 2007 po návrate na Slovensko sa naďalej venujem strechám. Dodávame kompletné strechy či sú to rekonštrukcie, novostavby alebo pamiatkové budovy. Vieme vám vyhotoviť vizualizáciu, zabezpečiť projekty, povolenia a pod.


                     „Spokojnosť zákazníka je prvoradá“